Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Archiwum ogłoszeń

Poniżej prezentujemy ogłoszenia od 2018 roku.
Pozostałe ogłoszenia dostępne w dziale ARCHIWUM Gospodarowanie mieniem gminnym

2018-01-01


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz.121 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
-   działka nr 915/3  o pow.   0,1362 ha, położona w Teodorówce ,

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 23 lipca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 29 sierpnia 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-07-23

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz.121 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- nieruchomość obejmująca działki nr: 6/158 i 6/296 o łącznej powierzchni
0,1014 ha, położona w Dukli,
- działka nr 18/5  o powierzchni 0,2878 ha, położona w Równem

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 23 lipca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 29 sierpnia 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-07-23

Zarządzenie nr 102/18 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 102/18
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie
Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 17 lipca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 8 sierpnia 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-07-17

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

- działka nr 697/2, o pow. 0,0088 ha

Cergowa
Działka położona niedaleko centrum wsi, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej , jednorodzinnej


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 21 czerwca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 2 sierpnia 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-06-21

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 6/158, o pow. 0,0238 ha
- działka nr 6/296, o pow. 0,0776 ha
Dukla

Działki bezpośrednio ze sobą sąsiadują i stanowią jedną całość. Położone są na obrzeżu zabudowy miejskiej i sąsiedztwie otwartych terenów rolnych.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 6 czerwca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 19 lipca 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-06-06

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 18/5, o pow. 0,2878 ha
Równe

Działka położona w sąsiedztwie luźnej zabudowy mieszkaniowej, przy ulicy Kopalnianej

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 6 czerwca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 19 lipca 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-06-06

Zarządzenie nr 92/18 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 92/18
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 6 czerwca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 27 czerwca 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-06-06

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz.121 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 2083 o powierzchni 0,13 ha, położona w Jasionce,
- działka nr 2108 o powierzchni 0,12 ha, położona w Jasionce,
- działka nr 915/3  o pow.   0,1362 ha, położona w Teodorówce,
- działka nr 915/4  o pow.   0,1380 ha, położona w Teodorówce ,


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 21 maja 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 4 lipca 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-05-21

Zarządzenie nr 61/18 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 61/18
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 16 kwietnia 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 8 maja 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-04-16

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 2083, o pow. 0,13 ha

Jasionka

Działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, w terenie  równinnym
 przy drodze gminnej wyżwirowanej

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 marca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 9 maja 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-03-27
1 2 3

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.