Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

401 instalacji OZE

Baner

 

Znamy już liczbę gospodarstw domowych gminy Dukla, które złożyły deklaracje przystąpienia do projektu "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców gminy Dukla", którego celem jest redukcja emisji CO2 oraz zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 15 lutego bieżącego roku została stworzona ostateczna lista uczestników projektu. Lista jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Dukli, w pokoju 204 w godzinach pracy urzędu.

Nabór deklaracji rozpoczął się 17 stycznia b.r. o godz. 7:00 i zakończył się 31 stycznia o godzinie 17:00. Łącznie wpłynęło 367 kompletnych deklaracji, w których część gospodarstw domowych deklarowało chęć montażu dwóch instalacji. Ostatecznie zakwalifikowanych zostało 401 instalacji, natomiast jedna instalacja znalazła się na liście rezerwowej. Największą popularnością cieszyły się kolektory słoneczne, ponieważ chęć ich zainstalowania wyraziło aż 215 gospodarstw (109 gospodarstw - zestaw 2 kolektorów i 106 gospodarstw - zestaw na 3 kolektory słoneczne). Panele Fotowoltaiczne cieszyły się również dużą popularnością i zostało na nie złożonych 110 deklaracji (na instalacje o mocy do 2,2 kW - 7 deklaracji, na instalacje o mocy 3,2 kW - 41 deklaracji, na instalacje o mocy do 4,2 kW - 52 deklaracje, instalacja o mocy do 5,2 kW - 10 deklaracji + 1 na liście rezerwowej). Na kolejnym miejscu znalazły się powietrzne pomy ciepła, na które wpłynęło 60 deklaracji (ze zbiornikiem do 220 l - 26 osoby i ze zbiornikiem do 320 l - 34). Najmniej chętnie mieszkańcy gminy deklarowali chęć instalowania kotłów na biomasę, ponieważ wpłynęło tylko 16 deklaracji (kocioł o mocy: 15kW - 4 osoby, 20kW - 6 deklaracji, 25kW - 6 osób). Wykres 1. Liczba deklaracji zakwalifikowanych do realizacji w projekcie z podziałem na typ instalacji.

WykresObecnie trwa przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie do 2 marca bieżącego roku i zostanie poddany weryfikacji. Wyniki oceny wniosku powinniśmy poznać w pierwszej połowie III kwartału 2017 roku. Zapraszamy do śledzenia naszej strony www.dukla.pl, na której będą zamieszczane najnowsze informacje dotyczące projektu.

Paweł Puchalik

2017-02-20
Admin

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.